• +420 541 232 700 |
  • Lelekovice 866, 664 31 |
  • Otevírací doba: Pondělí-Pátek 8.00-16.00
EN CS

Vápník má dva důležité účinky v půdě

Vápník má dva hlavní účinky v půdě

Vápník má dva hlavní účinky v půdě. Za prvé, vápník funguje jako pojivo při spojování půdních částic, ve kterých pomáhá vázat organické a anorganické látky. To je důležité pro rozvoj dobré půdní struktury. Za druhé, působí jako živinová výplň, pro udržení rovnováhy mezi živinami a zabírá prostor, který by jinak zabíraly kyselé prvky. Velká molekulární hmotnost a dva elektrony jsou hlavními příčinami těchto efektů. 

Proces kationtové výměny začíná, když se voda a základní kationty (Ca, Mg, K, Na) setkávají v půdním koloidu (Půdní koloid je částici v půdě o určitém rozměru, která se vzhledem ke svému objemu vyznačuje velkým povrchem). Na základě snížení afinity kationtů (schopnost prvků se chemicky slučovat s jinými látkami) půdního koloidu. Vápník (Ca++) se naváže v půdním koloidu na menší kationty. Tyto kationty (Mg++, Na+, K+, H+) jsou rozpuštěny v půdním roztoku a jsou k dispozici rostlině nebo vyjmuté z půdního profilu. Při tomto procesu se uvolňuje vodík z půdního roztoku, přičemž se redukuje kyselost půdy a zvyšuje se pH.

Kationty jsou drženy záporně nabitými částicemi jílu a humusu zvanými koloidy. Koloidy se skládají z tenkých plochých desek a s ohledem na jejich velikost mají proporcionálně velkou plochu povrchu. Proto jsou schopny pojmout obrovské množství kationtů. Fungují jako zásobárna živin pro rostlinné kořeny.

Koloid půdy má různé stupně afinity k různým základním kationtům. Tato vazba se zvyšuje s větší atomovou hmotností, iontovou velikostí a množstvím elektrického náboje. Procentuální nasycení pro každý z kationtů budou obvykle v rámci následující tabulky optimálního nasycení (Tabulka č.1).

Vyměnitelné kationty jsou ty, které se usazují na půdním koloidu. Vodorozpustné kationty jsou ty ionizované v půdním roztoku. CEC se určuje počtem negativních míst na koloidech. VerdeCal G je speciálně navržen tak, aby měl dopad na CEC, a to buď k nápravě CEC na odpovídající úroveň nebo k udržení CEC na správné úrovni. 
Po aplikaci VerdeCal G se zvýší celková CEC a rovnováha v rámci kationtů je obnovena. Cílem je zvýšit celkovou CEC v rámci fyzikálních hranic půdní struktury, poměr mezi pískem, bahnem a jílem. Čím vyšší CEC, tím efektivnější lze využít úrodnosti půdy. VerdeCal G je schopen zajistit, aby vápník byl pro rostliny snadno dostupný; nezávislý výzkum ukázal výrazné zvýšení hladiny vápníku jak v půdě, tak i uvnitř rostliny. Výsledky ukazují nárůst obsahu vápníku v rostlinách po pouhých 9 dnech. Důvod, proč je vápník ve VerdeCal G tak rychle dostupný, je díky „tajné“ ingredienci: thCaTM. Jedná se o kombinaci rostlinných výtažků, které se přetváří do kyseliny trihydroxykarboxylové.

Tato kyselina oxiduje molekuly vápníku ve VerdeCal g, čímž je dostupná pro rostlinu a půdy. ThCaTM také oxiduje aktuálně nedostupný vápník v půdě, proto ještě více upravuje CEC. Kromě toho bude vápník k dispozici i po delší dobu časového období. V této podobě VerdeCal G obsahuje velmi vysoké koncentrace snadno dostupných látek vápníku. Vzhledem ke kombinaci thCa a nízké dávky polyolu (zvlhčující látky). Aplikační dávka přípravku VerdeCal G je v porovnání s běžnými přípravky Calcium velmi nízká. Kde běžné výrobky obsahující vápník mají aplikační dávky v rozmezí od 1.000 do 2.000 kg/Ha, VerdeCal G má aplikační dávku 250 až 500 kg/Ha. To je jen 25 % z dávky běžného vápenatého výrobku.

Pro pravidelnou údržbu, jakmile jsou úrovně CEC v požadovaném rozmezí, aplikační dávka je 250 kg/Ha. Když jsou úrovně CEC nevyvážené doporučujeme pro aplikaci je 500 kg/Ha s druhou aplikací po 30 dnech v případě, že procenta CEC nejsou v požadovaném rozsahu. Složení VerdeCal G je 95% síran vápenatý, díky kyselému účinku síranu VerdeCal G nebude mít vliv na pH, pokud nejsou kationty velké nerovnováze na CEC. V tomto případě VerdeCal G dokonce sníží pH půdy. Přípravek VerdeCal G obsahuje také 1 % Aqua-Aid polyolové hydratační činidla. Toto zvlhčující činidlo zvyšuje rozpustnost přípravku. Po aplikaci potřebuje výrobek zavlažovací cyklus, VerdeCal G se rozpustí přímo a bude dostupný pro rostliny a půdu.

Následující příklad (viz tabulka v příloze č.2) ukazuje dopad VerdeCal G na CEC a odpovídající úrove kationtů. Těsně před aplikací 250 kg/Ha byl extrakt z půdního roztoku převzat 23. června 2020. Analýza ukazuje nízkou hodnotu CEC na 18 mmol+/kg, Saturace CEC je vysoká, a to 100 % při 72 % vápníku na CEC. Hladina hořčíku vyčnívá, a to na úrovni 23 %, která je považována za příliš vysokou.

Cílem VerdeCal G je, jak zvýšení celkového CEC, tak zvýšení procentického podílu vápníku na CEC. Když se zvýší hladina vápníku, sníží se hladiny další kationtů – v tomto případě hořčíku. 
Druhá analýza (viz.tabulka v příloze č 3) byla provedena téměř o dva měsíce později, ta ukazuje výsledky po aplikaci VerdeCal G při běžné aplikační dávce 250 kg/Ha.

Celková hodnota CEC byla zvýšena z 18 na 27 mmol+/kg, což je nárůst o 50 %. Také přítomnost vápníku v CEC se zvýšila ze 75 % na 85 %, hladina hořčíku klesla z 23 % na 11 %. To je v ideálním procentuálním rozmezí pro CEC. 
Závěr z těchto půdních analýz je, že VerdeCal G je schopen pozvednout obecné půdní struktura kořenové zóny zvýšením CEC a korekcí procentuálního podílu různých kationtů přítomných v CEC.
 

Vápník

Vápník

Vápník má dva  důležité účinky v půdě

Iontová výměna

Příloha č.1

Tabulka č.1

Tabulka č.2

Comment

Komentáře (0)